حذف پیغام “No Valid Subscription” در Proxmox

سلامـــ‌ ـ

چند روزی هست کار با Proxmox رو روی سرورهای داخلی شرکت شروع کردم ، موردی که وجود داره بعد از هر لاگین با پیغام زیر مواجه میشم:

You do not have a valid subscription for this server. Please visit www.proxmox.com to get a list of available options.

خب ، طبق معمول راه حل هم پیدا کردم و اینجا به اشتراک میگذارم

وارد دایرکتوری مربوط به PVE میشیم:

قبل از اعمال تغییرات از فایل pvemenagerlib بکاپ میگیرم:

خب ، حالا فایل رو باز کنید.

دنبال خط زیر بگردیم:

خب یه همچین چیزی داریم:

به جای خط زیر:

بصورت زیر درج می کنیم:

پس اینطوری خواهد بود:

سپس save کنید و دیگر این پیغام را مشاهده نخواهید کرد.